Keskiviikko 3.11.2021

EU:n droneasetuksen siirtymäaika päättyy vuoden vaihteessa

Uusi EU-asetustasoinen drone-laki astui voimaan vuoden 2021 alussa ja sen siirtymäaika loppuu 57 vuorokauden kuluttua

Uusi laki tulee merkittävästi vaikuttamaan usean Nordic Dronesin asiakkaan lento-operointiin ja sen laitteisiin ja luvituksiin, koska monet heistä tekevät dronella kartoitus- tai muuta työtä asutetuilla alueilla.
Nämä operoinnit tulevat nykytiedon mukaan menemään uuden lain Erityinen-luokkaan (Specific).
Kyseisessä luokassa operaattoriluvitus tapahtuu Traficomin toimesta SORA-riskiarviointimenettelyn kautta, ellei operointiin soveltuvaa ennalta määriteltyä riskiluokitusta ole olemassa (PDRA) .

Nordic Drones Oy:llä oma Erityinen-luokan operaattorilupa jo haettuna

Uuden lain vaatimuksia ja omaa testilentotoimintaa varten Nordic Drones Oy on jo keväällä hakenut itselleen Specific SAIL II VLOS sparcely populated -operaattoriluvan, johon on yhdistetty lentolaitteeksi GeoDrone/VideoDrone.
Tämä lupa ei kuitenkaan mahdollista tiheän asutuksen alueilla lentämistä.

Kaupunkialue ja lentolupa?

Tilanne uuden lain kanssa on hankala ja siinä on paljon kysymyksiä ilman vastauksia. Lain osalta ohjeet, saatavilla oleva koulutus sekä mm. tekniset standardit ovat osin vielä puutteellisia.
Tätä varten jälleenmyyjämme Geotrim Oy ja heidän drone-asiantuntija Eero Vihavainen yhdessä Aviagoup:n Jarno Koposen kanssa ovat valmistelleet ja jättäneet Traficomille Suomen ensimmäisen operaattorilupahakemuksen, jonka tarkoituksena on ensimmäisenä Suomessa mahdollistaa GeoDronella tapahtuvan kaupunkikartoituksen jatkuvuus. Tähän hakemukseen on yhdistetty maariskinhallinta Nordic Dronesin GeoDrone6 -kopterin laskuvarjointegraation avulla

Geotrim Oy:n oma operaattorilupahakemus on ensimmäinen vaihe kohti vaativaa kaupunkioperointia. Lupaprosessin kautta tavoitteena on myös luoda hyväksytty koulutusjärjestelmä ja asiakkaille tarjottava palvelukokonaisuus, jotta koulutuskokonaisuus yhdessä GeoDrone6- kopterin ja laskuvarjointegraation kanssa palvelisi ja edistäisi asiakkaiden tarpeita kaupunkikartoitukseen.